Home / Начало

It all started way back in 1989 when I began teaching English. I thought that my students just wanted to learn the language… But then, with time, I realized that they needed to talk and share, discuss issues that were bothering them.

They quickly saw in me a friend and mentor and they did share a lot, including personal stuff. And I’m forever grateful for those precious moments. We would talk and ‘put the world to rights’, seek answers and discuss options… Tens and hundreds of students…

In 1997 I started doing something different in a very similar way: I joined my first MLM company and had a team – they wanted to discuss the same issues, only in Bulgarian… Then I had a team of thousands – the same thing all over again…

When I joined Tom Big Al Schreiter’s team of mentors and we worked with people from all over the world, guess what: they wanted the same – a person to discuss with, share their concerns, ideas, problems… and seek answers…

Всичко започна през далечната 1989г., когато официално започнах да преподавам английски. Мислех, че моите ученици искат само да учат езика… Но всъщност с времето разбирах все повече, че искат да говорят, да споделят, да обсъждат въпросите, които ги притесняват.

Бързо видяха в мен приятел и ментор и споделяха доста лични неща. И съм им завинаги признателен за тези скъпоценни моменти. Говорехме и „оправяхме света”, търсехме отговори, обсъждахме различни решения… Десетки и стотици ученици…

През 1997г. започнах нещо различно, но по много подобен начин: включих се в първата си МЛМ компания и имах екип – те отново искаха да обсъждаме същите проблеми, само че на български. След това имах екип от хиляди сътрудници – същото нещо…

Когато се включих в менторския екип на Том Биг Ал Шрайтър, работехме с хора от цял свят, познай – и те искаха същото: човек, с когото да обсъждат, да споделят своите притеснения, идеи, проблеми… и да търсят отговори…

In 2009 I started Mentoring Club – a different online platform, with the idea to give people who live thousands of miles away the chance to have a different environment and community where they can grow and develop, move forward in their quests and seek answers together. And more than 1,500 joined. We had very intensive meetings, talks, mentoring, we shared great ideas and opinions…

През 2009г. основах Менторинг Клуб – различна онлайн платформа, с идеята да дам шанс на хора, с които ни делят големи разстояния, да имат различна среда и да бъдат част от общност, където могат да се развиват, да вървят напред в своето търсене на отговори. И се включиха над 1500 души. Имахме много интензивни онлайн срещи, разговори, менторинг, споделяха се чудесни идеи и мнения…

However, I made many mistakes and change was needed. And in 2018 I did the upgrade:
Mentoring Club 2.0.
Но допуснах и доста грешки и имаше нужда от промяна. През 2018г. направих ъпгрейд –
Менторинг Клуб 2.0.

You may read more HERE.
Можеш да прочетеш повече ТУК.

If you’re still not a MEMBER of Mentoring Club, feel free to join!

Ако още не си ЧЛЕН на Менторинг Клуб, заповядай!

Choose between the free registration and the paid membership
Избери – има безплатно участие и платено членство

And now, let’s get down to business – in English and Bulgarian 🙂

А сега – да действаме! На български и английски език 🙂

Get ready for a sunny, funny mountain experience, English style! 🙂

	  
    

We’re going to have a wonderful day speaking in English, playing games and having fun
Ще прекараме един чудесен ден да си говорием на английски, да играем игри, да се забавляваме…

Picnic up in Vitosha mountain – Sofia, 27th July 2019
Пикник на Витоша! София, 27 юли 2019г.

Start planning!
Планувай отсега!

It’s an OPEN ACCESS event – members and free parcipants, friends and family members… The more, the merrier…
Събитието е отворено за ВСИЧКИ – членове и безплатни участници, приятели и членове на семейства… Колкото повече, толкова по-весело…

Everyone who knows some English is welcome – as long as they want to communicate, talk and overcome barriers in speaking…
Добре дошъл е всеки, който знае английски, дори и малко, но иска да общува и да преодолее пречки и ограничения…

Looking forward to having you!
Заповядайте! (Ще се изисква потвърждение)

NEW COURSES / НОВИ КУРСОВЕ

Mentoring
Course

You have questions and you’re looking for answers – so join the new course to seek the answers together – ALL AREAS OF LIFE AND BUSINESS…

Курс
Менторинг

Имаш въпроси и търсиш отговори – заповядай в новия курс да ги търсим заедно – ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ОТ ЖИВОТА И БИЗНЕСА …

MEMBERS have access to all of the events, FREE Participants to some of them – you may see the access level at the start of each event.
In the specific event you may find the link or address for participation (depending on your level of membership)

Срещите са достъпни за ЧЛЕНОВЕ, а някои от тях – и за участници – може да видиш нивото на достъп в началото на всяко събитие.
В самото събитие е и линкът за участие или адресът (достъпни в зависимост от членството).

 • Онлайн среща – курс Здравословно и диетично хранене

  Член/ Ролята на естрогена и тестостерона за поддържане на форма/ Линк за участие: ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията се записва и след това записът се качва в курса като един от уроците. Hits: 1

  23 July @ 18:3019:00
 • Онлайн среща – курс Менторинг

  Член/Безплатен участник: Цветовете – практично разпознаване/ Линк за участие: ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията е отворена за всички участници в Менторинг Клуб и се записва – записът ще бъде достъпен след това като урок в курс Менторинг! Hits: 5

  24 July @ 18:3019:00
 • Онлайн среща – МЛМ Академия

  Член/ Изготвяне на чеклист за нов партньор/дистрибутор / Линк за участие: ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията се записва и след това записът се качва в курса като един от уроците. Hits: 0

  25 July @ 16:3019:00
 • Онлайн среща – курс Английски език за начинаещи А1

  Член/ Your usual day and the usual things you do/ Линк за участие: ЗАБЕЛЕЖКА: Сесията се записва и след това записът се качва в курса като един от уроците. Hits: 1

  26 July @ 18:3019:00
 • ENGLISH PICNIC – цял ден разговорен английски на поляната

  Събитието е отворено за всички – членове, безплатни участници и гости/ Британците много обичат да ходят на пикник и да прекарват време сред природата, да си говорят, да се забавляват. Ние също ще направим нещо такова – ще се качим на Витоша и ще говорим цял ден на английски, ще играем забавни игри, ще имаме

  27 July @ 11:0017:00

All courses are self-study, self-help type – you may join at any time and follow according to your personal preference.
Come join the live online sessions of all the current courses – that’s the real important part: we talk, discuss, communicate…

Курсовете са тип „самоучител” – можеш да се включиш по всяко време и да действаш със своето темпо.
Заповядай и на онлайн срещите към актуалните курсове – там е истински важната част – общуваме, говорим, дискутираме…

Член/Безплатен участник

КОНВЕРГЕНЦИЯ: да събереш частите от живота в едно...

See more...

1 Units

0 out of 2 steps completed0%

Member / Член

Convergence: bringing the pieces of life together...

See more...

1 Units

0 out of 3 steps completed0%

ALL/Всички

Read and learn English

See more...

6 Units

0 out of 19 steps completed0%

Член

Time to improve your business English skills. Spoken English, presentation skills, communication skills, correspondence… with a touch of grammar and interesting topics from work and business. Come join us. Hits: 8

See more...

1 Units

0 out of 7 steps completed0%

Член

Храненето - начин на живот - за здраве и поддържане на добра форма. Как се прави и как да го поддържаме?

See more...

3 Units

0 out of 16 steps completed0%

Член

Английски език за напълно начинаещи - от азбуката

See more...

5 Units

0 out of 28 steps completed0%

Член/Участник

Как да ползваш инструменти, за да изкарваш допълнителни доходи и да накараш твоите пари да работят за теб, за да осигуриш бъдещето си

See more...

5 Units

0 out of 18 steps completed0%

Член

Как се прави МЛМ, за да получаваш пари, а не да харчиш - откровено за индустрията и инструменти за работа

See more...

6 Units

0 out of 31 steps completed0%

Член

За хора с основни познания по английски език, които искат да продължат и да упражняват разговорен английски

See more...

4 Units

0 out of 34 steps completed0%

Член

Как можеш да получаваш допълнителни доходи, особено докато седиш пред компютъра си у дома...

See more...

4 Units

0 out of 13 steps completed0%

Член/Участник

Кога е нужна промяна? Как се прави? Как се подготвяш? Как я извършваш и как я задържаш? Важни въпроси, на които ще търсим отговори заедно. Заповядай!

See more...

3 Units

0 out of 12 steps completed0%


Learning

Традиционното образование ще ти изкарва прехраната. Самообучението ще ти донесе богатство. Hits: 3
Read More

Fragmentation

I’ve found out that one of the signs of immaturity is fragmentation: you focus on only one thing and you leave everything else out which…
Read More

Patching a rip…

Is it possible that people today patch a rip in their personality by being very trendy and modern but still carrying their ‘baggage’ from the…
Read More

Храната за здраве и енергия

Член/Безплатен участник През 2010г. присъствах на много интересен семинар, който ме провокира към преоценка и преосмисляне. Петя Апостолова, клиничен диетолог, завършила и работеща във Великобритания,…
Read More

Ice Breakers with Keith Schreiter

Member/Free participant/Член/Безплатен участник Tom Big Al Schreiter’s son holds free online sessions on Network marketing and teaches many of the skills his father speaks about.…
Read More

Learning depends on the… learner

Мъдрият човек може да се учи дори от глупак. Но глупакът не може да се учи дори от мъдрец – не иска да учи, изобщо……
Read More

Learning

Който не се учи от миналото, е обречен да го повтаря… Hits: 8
Read More

Прав ли е винаги клиентът?

Когато преди много години за пръв път чух максимата, че „Клиентът е винаги прав!”, аз веднага се съгласих. Ами да, клиентът е този, който прави…
Read More

Ползвай телефона си за още нещо

Член/Безплатен участник Много от моите ученици питат за допълнителни ресурси как да си поддържат езиковата форма или да работят самостоятелно за усъвършенстването на своя английски.…
Read More

Лидерите – дефицитна стока…

Днес все по-често се срещам с хора, които изглеждат пораснали, изглеждат възрастни, а умът им и емоционалното им развитие са останали някъде там, в миналия…
Read More

What really matters

Не колекционирай вещи, събирай спомени.Не колекционирай болка, събирай победи.Не колекционирай приятели, събирай сърца. Там, където е сърцето ти, там е съкровището ти… Hits: 5
Read More

Хората имат нужда от общности

Изглежда живеем в много странни времена: имаме социални мрежи, смарт телефони, технологии, канали на комуникация, а все повече хора са самотни и изолирани. Общуването изисква…
Read More

Ако искаш да говориш английски

В момента вървят няколко курса тук, в Менторинг клуб, по разговорен английски език, включително и Бизнес английски. Акцентът е говорене и общуване, тъй като най-често…
Read More

Как, защо…

Защо правиш това, което правиш? Защо някои хора правят абсурдни неща и са щастливи? Защо за толкова важни неща нямаш обяснение, а можеш единствено да…
Read More

Как си? – … ! ?? @ Х… , !! ХХ @@@…..!!!!!!

Член/Безплатен участник Когато попитам „Как си?”, много хора отговарят: „Все същото!” Или избълват един камион „цветисти” по отношение на своята работа – не я харесват,…
Read More

Нови-ни, но-вини…

Член/Безплатен участник Днес почти всеки говори за баланс, докато жонглира с всички дини, които се опитваме да носим. Всички го преследваме, но като че ли…
Read More

Общността – друго измерение

Член/Безплатен участник Говорейки за общност, да опитаме да разровим под повърхността и да видим от какво искаме да бъдем част, в какво да вложим усилия…
Read More

Mr Bean goes to the restaurant

Член/Безплатен участник English A2 Можеш да учиш английски по много начини. Ето един забавен начин: гледай видеото на Мистър Бийн в ресторанта, след това се…
Read More

Учи се от него! Той е успешен!

Една от най-големите лъжи, която ми е коствала много изгубено време и фатални грешки, но в днешно време се тиражира повсеместно: митът за „успешния човек”.…
Read More

Аз имам мечта…

Преди години един човек с това кратко изречение поведе хиляди и милиони хора от робство към свобода. И заедно успяха… Аз нямам такива грандиозни амбиции.…
Read More

Във време на криза…

Случвало ли ти се е в моменти на криза нещо да те хваща силно за гърлото и да започва да те души? Новини за бедствия, катастрофи,…
Read More

Job Interview help

B2-C1 Very often my students ask me for help with their preparation for job interviews. And I do believe that there’s no right or wrong…
Read More

Can you…

Many people today learn the talk – they learn the cliches, they sound right, they seem to blend in perfectly… But can you really do…
Read More

доц. д-р Надежда Димова

„Реших спонтанно да организирам лекция за студентите – нещо ново, различно, съвременно и предизвикващо размисъл. Но не просто така, а с помощта на опитен човек…
Read More

Димитър Д.

Това, което най-много харесвам и ценя в теб, е неподправената ти наивност (в добрия смисъл на думата), чувството ти за справедливост, позитивизма ти и безграничната…
Read More

Любомир Иванов

Здравей, Георги, Бих искал да ти благодаря за търпението, което проявяваш към мен и безкрайно многото знания, които така неусетно натрупах. Трябва да си призная,…
Read More

Кремена Б.

Спомням си деня, в който се „престраших” да започна обучение… И след срещата ни бях сигурна, че съм взела правилното решение и повярвах в собствения…
Read More

Michael and Elvira Bull

Testimonial for George It is with complete confidence and respect that Michael and Elvira Bull submit this letter of recommendation for George. We offer our…
Read More

Валентина Щайн

В ролята си на писател, горещо препоръчвам услугите на преводача Георги Александров. През 2006год. в кратки срокове, за да спазим срока на издателството, същият акуратно…
Read More

Емил Б.

– Два спомена, свързани с обучението по английски? Колежката от Индия, която ми изпрати, при която все едно учех нов език. Страхотните материали по селс и…
Read More

Виолета Петракиева

Препоръчвам Георги Александров в качеството му на VIP преподавател по английски език на тези от Вас, които разполагат с малко свободно време, а искат да…
Read More

Васил Ковачев

Всички часове с теб бяха едно голямо положително изживяване и хубаво приключение. Именно затова от теб научих повече, отколкото от всичко и всички преди това.…
Read More

Коста и Ади Ст.

Винаги имаше много смях и интересни истории в часовете ни. Ти си най-страхотният оптимист и активинст, когото съм срещал. С голямо сърце, отворено към всички…
Read More

Веселка Заркова

Здравейте, George, много съм впечатлена от вашето преподаване и бих искала да стана част от платформата с уроците с групата на Боби, Нестор, Станка и…
Read More

Hits: 491